Jan Vossen

Met verdriet hebben wij afgelopen zaterdag kennis genomen van het overlijden van ons erelid

Jan Vossen

Jan was bijna 34 jaar lid van onze vereniging en was tot 2008 bestuurslid. Door zijn verdiensten binnen de vereniging is hij in 2016 benoemd tot erelid.
We zijn erg trots om Jan als erelid binnen onze vereniging te hebben gehad.

Uiteraard wensen wij de hele familie, maar ook vrienden en bekenden, sterkte toe met dit verlies. Laten de mooie herinneringen hierbij een steun zijn voor iedereen.

Dirigent, bestuur en leden van fanfare Ellona