Met verdriet hebben wij afgelopen zaterdag kennisgenomen van het overlijden van ons erelid

Nol Gubbels

Nol was ruim 22 jaar lid van onze vereniging. Hij werd lid omdat hij de vereniging een warm hart toedroeg.

Hij heeft zich niet beziggehouden met de muziek, maar heeft zich altijd belangeloos en met verve ingezet voor
onze vereniging. Door zijn verdiensten binnen de vereniging is hij in 2016 benoemd tot erelid.

We zijn erg trots om Nol als erelid binnen onze vereniging te hebben gehad.

Uiteraard wensen wij de hele familie, maar ook vrienden en bekenden, sterkte toe met dit verlies.
Laten de mooie herinneringen hierbij een steun zijn voor iedereen.

Dirigent, bestuur en leden van fanfare Ellona